درباره مـــا


آشنایی با موسسه

موسسه خيريه حمایتی،درمانی دست هاي آسماني مهر در آغاز سال ۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۴۴ با موضوع امور خيريه و نيكو كاري و با اهداف ذیل به ثبت رسیده است.
موسسه خيريه حمايتي، درماني، موسـسه اي غيـرانتـفـــاعي و عام المنفعه كه در آمد آن را به امـوري از قبـيل: انـجـام حمايتهاي درماني، مادي و معنوي به بيماران، ايتام ، نيازمنــدان و خانواده هاي آن و اجراي برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي و همچنين ساخت ابنيــــه هاي درماني، اقامتي، تسهيلاتي و تجاري ؛ با هدف اشـــــاعه فرهنگ مهرورزي، نوع دوستي و خير انديشي جهت رفاه حال آحاد مردم با نگرش جذب منابع ملي جهت پيشبرد اهداف و همچنين اموري چون تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني و اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت و بهداشـــت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و مدارس علوم اسلامي، ايجاد مراكز آموزشي از مهد كودک تا دانشـــگاه و مراكز فرهنگي، ورزشي و تربيتي، مراسم تغذيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، كمک به مستضعفين و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر در سطح استان و كشور و فعاليتهاي ديگر مرتبط با موضوعات فوق الذكر و هر گونه اقدام مفيدي كه به نفــع موسسه بوده ومنع قانوني نداشته باشد، مي رسد و پس از انحلال موسسه به اذن ولي فقيه به يكي از موسسات عـــام المنفعه و يا به تشخيص وزارت امور اقتصاد و دارائي به يكي از وزارتخانه ها يا موسسات و يا نهادهاي انقلاب اسلامي واگذار مي گردد .

روشهای پرداخت مهربانی ها:

بانک قرض الحسنه رسالت
حساب: 567.4413952.1
کارت : 5041721032158116

.

اهداف

حمایت از بیماران - 99%
حمایت از ایتام - 89%
حمایت از نیازمندان - 79%
حمایت از خانواده های نیازمند - 69%


شعار ما

قلک مهربانی
مهربانی

بیاییم مهربانی را مهربانی کنیم

قلک شکر گزاری
شکرگزاری

بیاییم شکر گزار احساسهای خوبمان باشیم.

قلک نیکوکاری
حسنات،صدقات

بیاییم صدقه را بدرقه زندگی ،خوبی ها ،شادی ها ،راهها،کارها و بلاگردان فقر ، بیماریها ، ناخوشی ها و پیش آمد های ناگوار خود کنیم .